Medycyna Pracy marcin

Medycyna Pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę musi zostać poddany badaniom wstępnym. Badania medycyny pracy wykonywane są na koszt pracodawcy, na podstawie stosownego skierowania.

W ARKMEDIC, w ramach Medycyny Pracy wykonujemy:

  • Badania wstępne – wykonywane w momencie zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę;
  • Badania okresowe – wykonywane cyklicznie w okresie 2-5 lat, zgodnie z kodeksem pracy – uzależnione od zajmowanego stanowiska;
  • Badania kontrolne – wykonywane w przypadku dłuższych zwolnień lekarskich (powyżej 30 dni);
  • Badania lekarskie w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  • Badania kierowców zawodowych wszystkie kategorie;
  • Badania prawo jazdy wszystkie kategorie (również przedłużenie ważności prawa jazdy);
  • Badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów i studentów;
  • Badania lekarskie w celu uzyskania pozwolenia na broń;
  • Wizytację stanowisk pracy.

Badania wstępne, okresowe, kontrolne wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, zawierającego opis charakteru pracy oraz ewentualnych zagrożeń związanych ze stanowiskiem.

Medycyna Pracy Warszawa - Specjaliści w ARKMEDIC

Lek. med. Tadeusz Wójcik

Grafik przyjęć:
Poniedziałek

Zobacz więcej