Fizykoterapia marcin

Fizykoterapia to jedna z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizykalnymi: elektrycznymi, dźwiękowymi, świetlnymi (laser, sollux), termicznymi (ciepło i zimno), polem magnetycznym oraz wodą.

Bodźce te mogą być stosowane pojedynczo lub w terapii skojarzonej wykorzystującej dwa lub więcej różnych elementów fizykalnych. Fizykoterapia może być stosowana jako leczenie uzupełniające lub jako podstawowa forma leczenia.

W ARKMEDIC stosujemy następujące zabiegi:

 • Magnetoterapia
 • Laseroterapia
 • Ultradźwięki
 • Elektroterapia
  • Jonoforeza - zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo.
  • Prądy diadynamiczne DD (zwane inaczej prądami Bernarda) - prądy dynamiczne, modulowane małej częstotliwości (50 i 100 Hz). To działanie prądu galwanicznego i nałożonego na niego prądu impulsowego.
  • Tens - przezskórna stymulacja nerwów, wykorzystująca prądy impulsowe niskiej częstotliwości, zbliżonej do częstotliwości prądów fizjologicznych. Stymuluje układ nerwowy, który przenosi informacje regulujące pracę organizmu, z mózgu, drogami zstępującymi polecenia docierają do wszystkich narządów, tkanek i komórek.
  • Prądy interferencyjne (prądy Nemeca) - to prądy, których częstotliwość zmienia się rytmicznie działając na skurcze mięśni szkieletowych, pobudzają mięśnie do skurczu (usprawnia krążenie obwodowe), wywołują efekt przeciwbólowy, usprawniają procesy odżywcze tkanek i metabolizm (przemiany materii).
  • Galwanizacja - zabieg elektroleczniczy polegający na przepływie przez część organizmu prądu stałego, wykorzystywany przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie w leczeniu nerwobóli, chorób zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa, porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia obwodowego.
  • Elektrostymulacja mięśni - wykorzystywany jest tu prąd stały impulsowy (płynący z przerwami). Elektrody umieszcza się na skórze w miejscach zwanych punktami elektromotorycznymi. Celem zabiegu jest pobudzenie mięśni do skurczu (mięśnie kurczą się i odpoczywają w rytm płynącego z przerwami prądu). Wykonuje się elektrostymulację mięśni porażonych (z uszkodzonymi nerwami doprowadzającymi impulsy) jako substytut naturalnych pobudzeń oraz zdrowych w celu wzmocnienia ich lub poprawy krążenia obwodowego.
 • Krioterapia miejscowa

Fizykoterapia Warszawa - Specjaliści w ARKMEDIC

mgr Agata Kiryluk-Gibuła

Grafik przyjęć:
Piątek: 8:00-13:00 lub 15:00-20:00
Sobota 8:00-14:00

Umów się

Zobacz więcej

mgr Karol Babalski

Grafik przyjęć:
Wtorek 14:00-20:00
Czwartek 14:00-20:00
Sobota (raz w miesiącu) 9:00-14:00

Umów się

Zobacz więcej

mgr Marcelina Rezler

Grafik przyjęć:
Czwartek 8:00–16:00
Sobota 8:00–15:00

Umów się

Zobacz więcej