Neurolog Warszawa marcin

Neurolog zajmuje się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, rdzenia kręgowego i połączeń pomiędzy nimi a poszczególnymi narządami i mięśniami (nerwów obwodowych).

Kiedy umówić się na wizytę do neurologa?

 • różnego rodzaju dolegliwości bólowe (np. głowy, twarzy, rąk, rwa kulszowa);
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia czucia;
 • mrowienie i drętwienie kończyn;
 • nieprawidłowe lub mimowolne ruchy (np. drgawki, kurcze mięśni);
 • niedowłady (np. osłabienie kończyn);
 • omdlenia, utrata przytomności;
 • zaburzenia równowagi;
 • zaburzenia zmysłów: słuchu i widzenia;
 • zaburzenia pamięci;
 • zawroty głowy;
 • problemy ze snem;
 • urazy w obrębie głowy i kręgosłupa.

Neurolog leczy:

 • zaburzenia ruchowe np. choroba Parkinsona oraz inne zaburzenia pozapiramidowe (np. choroba Huntingtona);
 • udar mózgu,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne (głównie neurolodzy dziecięcy);
 • zawał mózgu;
 • guzy np. oponiaki, glejaki;
 • zwyrodnienia kręgosłupa;
 • zespoły otępienne np. chorobę Alzheimera i inne układowe zaniki ośrodkowego układu nerwowego (tzw. choroby zwyrodnieniowe);
 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego;
 • choroby mięśni;
 • choroby rdzenia kręgowego;
 • choroby genetyczne np. choroba Wilsona;
 • zaburzenia okresowe i napadowe takie jak bóle głowy i padaczka;
 • stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego;
 • urazy układu nerwowego (ból neuropatyczny);
 • migrenę oraz zaburzenia snu;
 • rwę kulszową.

Przebieg wizyty u neurologa:

Podczas wizyty lekarz neurolog zbiera szczegółowy wywiad od pacjenta. Zostaniesz zapytany o przebyte choroby. Pamiętaj o zabraniu ze sobą istotnej, dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz wyników badań (aktualne badania krwi, zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Przygotuj także listę wszystkich stosowanych aktualnie leków.

Następnie neurolog przeprowadza badanie lekarskie. Sprawdzone zostaną Twoje odruchy fizjologiczne (np. odruch kolanowy, odruch skokowy, odruch z mięśnia dwugłowego lub trójgłowego ramienia, odruch z mięśni przywodzicieli uda, odruch ramienno-promieniowego). Lekarz neurolog często bada też sposób chodzenia, prawidłowość mowy, czucie powierzchowne.

Po badaniu nasz lekarz neurolog ustala dalszy plan postępowania diagnostycznego i leczniczego. W zależności od choroby i jej przebiegu zostaje dobrana odpowiednia metoda leczenia. Otrzymasz także odpowiednie zalecenia lekarskie. W przypadku dalszej diagnostyki otrzymasz skierowanie na badania, konsultacje lub hospitalizacje. Lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienie lekarskiego.

Jakie badania może zlecić lekarz neurolog?

 • badanie ultrasonograficzne (USG np. tętnic szyjnych);
 • tomografia komputerowa (TK);
 • rezonans magnetyczny (MRI);
 • elektroencefalografia (EEG);
 • badania krwi.