Trening funkcjonalny marcin

Trening funkcjonalny jest nowatorskim podejściem do treningu bazującym na wzorcach ruchowych. Na podstawie oceny funkcjonalnej i potrzeb dobierany jest indywidualny zestaw ćwiczeń.

Celem jest wyszukanie i likwidowanie słabych ogniw tj. ograniczenie zakresu ruchu/mobilności danego stawu, czy poprawa stabilizacji określonych części ciała, co prowadzi do polepszenia funkcjonowania w życiu codziennym oraz jakości treningu i uzyskiwania lepszych wyników.

Jednym z największych zalet tego typu treningu jest obniżenie ryzyka kontuzji, czy urazu podczas aktywności/sportu. W czasie treningu wykorzystywane są również sztangi, kettle, piłki, bosu, drabinki oraz taśmy.

Współczesny człowiek wiele godzin spędza w pozycji siedzącej do czego nie jest przystosowany nasz organizm. Efektem takiego trybu życia może być osłabienie i/lub przykurcze mięśni, nieprawidłowa postawa oraz bóle kręgosłupa i innych stawów.

Zaletą treningu funkcjonalnego jest wzmacnianie mięśni głębokich. Jest to szczególnie ważne dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia, ponieważ z powodu słabego gorsetu mięśniowego cierpią one na bóle szczególnie dolnej części kręgosłupa. Wzmacnianie mięśni głębokich umożliwia również utrzymanie prawidłowej postawy oraz stabilność ciała np. podczas podnoszenia ciężaru lub rzutu.

W trakcie treningu funkcjonalnego, czy siłowego bardzo ważne jest skorygowanie oddechu, co poprawia wydajność ćwiczeń. Dzięki prawidłowemu rytmowi oddechowemu jesteśmy w stanie wykonać więcej powtórzeń danego ćwiczenia lub wycisnąć większy ciężar.

Trening funkcjonalny wzmacnia całe ciało oraz poprawia również gibkość oraz koordynacje poprzez łączenie w sobie kilku rodzajów ruchu jednocześnie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko urazów podczas wykonywania czynności dnia codziennego, możemy poruszać się pewniej i stabilniej. W czasie treningu w centralnym układzie nerwowym zapisywane są prawidłowe wzorce ruchowe, dzięki czemu w przyszłości będą one mogły być wykonywane automatycznie, odruchowo i przede wszystkim efektywnie. Ponieważ ćwiczenia zazwyczaj są wykonywane w szybkim tempie poprawia się również krążenie krwi i ogólna wydolność organizmu.

Ćwiczenia są tak dobrane, aby nie groziły nam żadne niebezpieczne urazy i kontuzje. Intensywność i długość ćwiczeń zależy od stopnia sprawności fizycznej danej osoby. Gdy jest ona bardzo niska ćwiczenia rozpoczynają się w pozycjach niskich, dopiero później przechodzi się do pozycji wysokich. Bardzo ważna jest progresja ćwiczeń, dlatego trening powinien uwzględniać także zmiany podłoża (stabilne-niestabilne) i przechodzenie od ćwiczeń statycznych do dynamicznych.

 Trening funkcjonalny - Materiały wideo