Geriatra Warszawa marcin

Lekarz geriatra, czyli lekarz osób starszych zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku podeszłego. Geriatria jest interdyscyplinarna, lekarz tej specjalności jest po części internistą, psychiatrą, neurologiem, ortopedą, diabetologiem, kardiologiem, okulistą, laryngologiem i rehabilitantem.

Kiedy umówić się na wizytę do geriatry?

Do lekarza geriatry powinni zgłosić się pacjenci po 65 roku życia, którzy:

  • są leczeni z powodu więcej niż jednej choroby;
  • skarżą się na różnorodne, trudne do określenia dolegliwości;
  • chcą zadbać o zdrowie korzystając z porad profilaktycznych;
  • są po ciężkiej chorobie i długiej hospitalizacji;
  • obserwują np. utrudniające codzienne życie zaburzenia pamięci.

Przebieg wizyty u geriatry:

Pierwsza wizyta u geriatry jest bardzo ważna. Pozwala ona lekarzowi poznać seniora i jego najważniejsze problemy, a seniorowi poznać lekarza, który być może będzie opiekował się nim przez kolejne lata.

Jeśli osoba starsza zmaga się nawet z lekką demencją, warto, aby towarzyszył jej opiekun – osoba z rodziny, która najczęściej zajmuje się chorym.

Podczas wizyty lekarz geriatra zbiera szczegółowy wywiad od pacjenta. Zostaniesz zapytany o przebyte choroby. Pamiętaj o zabraniu ze sobą istotnej, dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz wyników badań (aktualne badania krwi, zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Przygotuj także listę wszystkich stosowanych aktualnie leków.

Po badaniu nasz lekarz geriatra ustala dalszy plan postępowania diagnostycznego i leczniczego. W zależności od choroby i jej przebiegu zostaje dobrana odpowiednia metoda leczenia. Otrzymasz także odpowiednie zalecenia lekarskie. W przypadku dalszej diagnostyki otrzymasz skierowanie na badania, konsultacje lub hospitalizacje.

Lekarz ma możliwość wystawienia zwolnienie lekarskiego.