USG Doppler przezczaszkowe TCCD marcin

USG przezczaszkowe najczęściej wykonywane jest jako badanie uzupełniające USG tętnic szyjnych i kręgowych. Wyników badania ultrasonograficznego przepływu w  tętnicach wewnątrzczaszkowych nie da  się zinterpretować bez informacji z  badania USG tętnic szyjnych i kręgowych. Zwężenia i  niedrożności tętnic szyjnych oraz kręgowych zewnątrzczaszkowych wywołują szereg następstw w  gałęziach wewnątrzczaszkowych, stąd wzajemna zależność pomiędzy badaniami.

Istnieją dwie metody wykonywania badania USG przezczaszkowego:

  • metodą dopplerowską ,,na ślepo” (TCD),
  • metodą dupleksową z zarejestrowaną w kolorze prędkością (TCCD, ang. TCCD – Transcranial Color-Coded Duplexsonography).

Badanie TCCD nie pozwala na zobrazowanie ściany naczyń mózgowych, ale daje informację o przebiegu naczynia i kierunku oraz prędkości przepływu krwi w naczyniu.

Dodatkowo metodą TCCD można w niektórych przypadkach uwidocznić duże tętniaki naczyń na podstawie mózgu oraz inne zaburzenia budowy naczyń, np. duże malformacje tętniczo-żylne  (nie jest to jednak metoda z wyboru w diagnostyce ww. patologii) oraz, w ograniczonym zakresie, naczynia układu żylnego na podstawie mózgu.

W jakim celu wykonujemy USG przezczaszkowe?

Badanie przezczaszkowe umożliwia wykrywanie różnych innych patologii, np.: niedrożność tętnic na  podstawie mózgu w  ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu czy zatrzymanie krążenia mózgowego. Ograniczeniem stosowania badania jest brak dobrego okna kostnego skroniowego. Utrudnienie to pojawia się głównie u osób starszych, co związane jest z dużym zwapnieniem kości utrudniającym przenikanie wiązki fali ultradźwiękowej.

Jak przebiega badanie?

W trakcie badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej. Badanie wykonywane jest przy pomocy głowicy pokrytej żelem, którego użycie ma zmniejszyć ilość występujących zakłóceń. Lekarz neurolog przykłada głowicę do łuski kości skroniowej w okolicy przedusznej (w tym miejscu łuska kości skroniowej jest cieńsza) oraz z dostępu podpotylicznego, przez otwór potyliczny wielki.

Osoby, które noszą aparat słuchowy, zostaną poproszone o jego zdjęcie, żeby uniknąć jego zabrudzenia/zniszczenia.

Czas trwania badania:

  • Badanie trwa od 15 do 30 minut.

Badania USG tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych nie są badaniami, które wykonuje się zamiast badań tętnic wykonywanych innymi technikami – np. angio TK, angio MR, czy angiografią. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie kilku metod celem pełnej oceny patologii naczyniowej.