Ocena ryzyka kontuzji FMS marcin

System oceny funkcjonalnej (FMS) – Functional Movement Screen jest koncepcją , dzięki której możliwa jest kompleksowa analiza jakości podstawowych wzorców ruchowych, ocena ryzyka kontuzji oraz stwierdzenie istnienia ograniczeń i asymetrii. Kluczowym aspektem w FMS są podstawowe wzorce ruchowe. Koncepcja pozwala w sposób prosty i przejrzysty na ocenę czynności narządu ruchu, kontroli motorycznej w sposób globalny. Możliwa jest również ocena mobilności w stawach, elastyczności mięśni, stabilizacji, koordynacji oraz zdolności zachowania równowagi.

Dzięki zlokalizowaniu słabych punktów możliwe jest wprowadzenie ćwiczeń korekcyjnych, które będą je eliminować.

Na FMS składa się 7 podstawowych testów:

 1. Głęboki przysiad
 2. Przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem;
 3. Przysiad w wykroku;
 4. Ruchomość obręczy barkowej;
 5. Aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej;
 6. Ugięcie ramion w podporze;
 7. Stabilność rotacyjna tułowia.

Każdy test oceniany jest w czterostopniowej skali od 0-3.

Oprócz podstawowych testów w skład FMS wchodzą testy wykluczające. Poszczególne testy są analizowane według szczegółowych kryteriów zgodnych z filozofią koncepcji. Oceny FMS dokonuje się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu „FMS Test Kit” składającego się z podstawy, dwóch poprzeczek z podziałką, drążka z podziałką oraz gumy.

Zalety testu FMS:

 • jest prostym narzędziem do badań przesiewowych wśród aktywnych ruchowo członków populacji;
 • pozwala na zidentyfikowanie wielopłaszczyznowych zaburzeń asymetrii ruchowej pomiędzy segmentami ciała;
 • uzyskane wyniki z badania pozwalają ustalić ogólne zasady planowania postępowania fizjoterapeutycznego (treningowego);
 • dzięki właściwej ocenie można zaplanować efektywny trening funkcjonalny;
 • pozwala ocenić postępy we wzorcach ruchowych;
 • dzięki ocenie jest możliwa ocena ryzyka wystąpienia urazu lub eliminacja ewentualnego przeciążenia.