Logopeda dziecięcy Warszawa marcin

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci, u których występują problemy z wymową takie jak jąkanie, seplenienie i trudności z wypowiadaniem niektórych głosek, a także problemy z prawidłową komunikacją. Jest prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę z zakresu nauk o kształtowaniu mowy, czyli logopedę.

Kiedy warto skorzystać z wizyty u logopedy?

 • gdy obserwujesz u dziecka zmiany anatomiczne w obrębie języka, podniebienia i zębów, które utrudniają prawidłowe ssanie, karmienie i mówienie,
 • gdy dziecko ma kłopot z jąkaniem,
 • gdy dziecko zniekształca wypowiadane głoski,
 • gdy dziecko nawykowo mówi przez nos,
 • gdy po ukończeniu 4 r.ż. dziecko ma problem z głoskami dźwięcznymi, takimi jak “d”, “b”, “w”,
 • gdy pod koniec trzeciego roku życia dziecko nie wypowiada którejkolwiek z samogłosek: “a”, “o”, “u”, “e”, “i”, “y”

Jak wygląda wizyta u logopedy?

Na pierwszej wizycie logopeda bada mowę dziecka i prosi o wykonanie kilku ćwiczeń logopedycznych, na podstawie których może ocenić, co jest przyczyną problemu. W przypadku podejrzenia wad zgryzu lub anomalii zębowych logopeda kieruje na konsultację do innych specjalistów, np. ortodonty. Następnie logopeda planuje terapię i na każdej kolejnej wizycie proponuje ćwiczenia logopedyczne, które zgodnie z zaleceniami należy także wykonywać w domu, by terapia przynosiła pożądane efekty.

Do logopedy można także wybrać się na wizytę profilaktyczną, by ocenić, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest pojęciem szerokim, bowiem obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,

Co wchodzi w skład terapii logopedycznej?

 • Diagnostyka rozwoju mowy
 • Wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Terapia nieprawidłowej realizacji głosek; usuwanie wad wymowy
 • Zajęcia stymulujące naukę czytania i pisania
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
 • Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Jakie sygnały powinny zaniepokoić?

 • kiedy dziecko nie reaguje na dźwięki
 • kiedy dziecko po pierwszym roku życia nie nawiązuje kontaktu werbalnego
 • kiedy dwulatek mówi mało lub niewyraźnie
 • gdy Twoje dziecko ma otwartą buzię, ślini się
 • kiedy masz problemy z karmieniem, ssaniem, jedzeniem z łyżeczki oraz wprowadzaniem nowych pokarmów
 • kiedy dziecko zamienia lub zniekształca dźwięki mowy

Terapia logopedyczna polega przede wszystkim podejmowaniu odpowiednich działań, które mają na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w których skład wchodzą wady wymowy i inne zaburzenia mowy.

W trakcie terapii wad wymowy dziecko uczy się prawidłowej realizacji głosek, których nie potrafi wymówić lub czyni to w nieprawidłowy sposób.

Terapia zaburzeń mowy prowadzona jest u dzieci, u których mowa z różnych przyczyn nie rozwija się prawidłowo.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to indywidualnie dopasowywane metody do pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej jak również trudności rozwojowe utrudniające poznawanie świata. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne…

W terapii pedagogicznej oddziaływania wzbogacone są pracą nad motywacją uczniów, umiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami, wykorzystywaniem różnych metod uczenia się. Zajęcia te mają na celu stymulację rozwoju poznawczego oraz usprawniają funkcje odpowiadające za efektywną naukę.

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb dziecka.

Dla kogo przeznaczona jest terapia pedagogiczna?

 • dla dyslektyków;
 • dla dysortografików;
 • dla dysgrafików;
 • dla dzieci niesamodzielnych;
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego;
 • dla mniej sprawnych manualnie;
 • dla tych, którzy mają problemy z nauką;
 • dla dzieci z problemami koncentracji uwagi;
 • dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

Cele zajęć z terapii pedagogicznej to między innymi:

 • usprawnianie deficytów percepcyjno – motorycznych;
 • rozwijanie samodzielności;
 • budowanie wiary we własne siły;
 • podniesienie efektywności uczenia się;
 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania (czytanie, pisanie,  zapamiętywanie, kształtowanie wyobraźni przestrzennej i inne;
 • kształtowanie umiejętności;
 • usprawnienie zdolności koncentracji

Terapia ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. W zależności od występujących zaburzeń terapia opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).